Palvelut

Maanrakennustyöt:

 • Massanvaihdot
 • Maa-ainesten kuljetukset
 • Sorat ja murskeet
 • Talojen pohjien kaivu
 • Viemärilinjojen kaivu ja asennus
 • Sadevesilinjat

Muut työt:

 • Asfaltinleikkuut
 • Maisemointi
 • Multaus/Vihertyöt
 • Pihakivityöt
 • Reunakivet
 • Asfalttityöt
 • Laatoitukset

Talvikunnossapito:

 • Lumen auraukset
 • Kuljetukset
 • Hiekoitukset
 • Harjaukset

Teemme työtä urakalla tai tuntipalkalla.